Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Elektrotehnika

Univerzitetni študijski program 1.stopnje

Informatika in
tehnologije komuniciranja

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Medijske komunikacije

Skupni univerzitetni študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Računalništvo in
informacijske tehnologije

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Telekomunikacije

Visokošolski strokovni študijski program 1.stopnje

Elektrotehnika

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Informatika in
tehnologije komuniciranja

Visokošolski strokovni študijski program 1.stopnje

Računalništvo in
informacijske tehnologije

Skupni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Facebook

DOC. DR. ALEŠ ZAMUDA, PREJEMNIK NAGRADE "DANUBIUS YOUNG SCIENTIST AWARD" ZA SLOVENIJO V LETU 2016 Iskrene čestitke doc. dr. Alešu Zamudi, članu Inštituta za računalništvo, letošnjemu prejemniku nagrade "Danubius Young Scientist Award" za Slovenijo. Omenjeno nagrado so avstrijsko zvezno Ministrstvo za znanost, raziskovanje in ekonomijo (BMWFW) in Inštitut za podonavsko regijo in centralno Evropo (IDM) zasnovali leta 2011 z namenom počastiti posameznike z izjemnimi dosežki, znanstvenimi rezultati in produkcijo v povezavi s podonavsko regijo, ki jo zajemajo naslednje države: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Madžarska, Moldavija, Črna gora, Srbija, Slovaška, Slovenija, Romunija in Ukrajina. Nagrada je vsako leto podeljena 14. mladim znanstvenikom, vsakemu iz ene države, ki je del strategije EU za Podonavje. Kandidati za Scientist Award Danubius lahko prihajajo iz vseh znanstvenih disciplin, predlaga pa jih lahko Univerza ali posamezna fakulteta. Vsaka Univerza lahko imenuje oz. predlaga le tri kandidate, ki pa lahko prihajajo iz različnih fakultet, inštitutov ali raziskovalnih skupin. Strokovna žirija nato pregleda prijave in najvišje uvrščeni kandidat posamezne države pride v ožji krog, kot prejemnik nagrade. Nagrada je FERI podeljena že drugič, v lanskem letu je nagrado prejel doc. dr. Domen Mongus. Namen nagrade je izpostaviti znanstveno delo in talent mladih znanstvenikov in izboljšati prepoznavnost znanstvene skupnosti v regiji. Poleg tega pa nagrada spodbuja mlade znanstvenike, da se vključijo v znanstvenem proučevanju večplastnih vprašanj in vprašanj povezanih s Podonavjem.

Obveščamo Vas, da bo vpis sprejetih študentov v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov potekal po naslednjem urniku: 8. 8. 2016, ob 9. uri, v predavalnici G2.P1 Alfa - programi Elektrotehnika UN, Elektrotehnika VS 9. 8. 2016, ob 9. uri, v predavalnici G2.P1 Alfa - programi Medijske komunikacije UN, Telekomunikacije UN, Mehatronika VS 10. 8. 2016, ob 9. uri, v predavalnici G2.P1 Alfa - program Informatika in tehnologije komuniciranja UN, Računalništvo in informacijske tehnologije UN 11. 8. 2016, ob 9. uri, v predavalnici G2.P1 Alfa - program Informatika in tehnologije komuniciranja VS 12. 8. 2016, ob 9. uri, v predavalnici G2.P1 Alfa - program Računalništvo in informacijske tehnologije VS V primeru, da se ob navedenem terminu vpisa ne boste mogli udeležiti, se lahko vpisa udeležite dne 12. 8. 2016, ob 9. uri, ali pa Vas na podlagi Vašega pooblastila vpiše druga polnoletna oseba. Vsi sprejeti študenti boste vabilo ste vpisno dokumentacijo prejeli na dom.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si

RSS