Kdaj, kako?

RAZPIS ZA VPIS

Objava Razpisa za vpis v elektronski obliki na spletnih straneh VPIS, MVZI in spletnem portalu eVŠ

31. januar 2024

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dan

petek, 16. in sobota, 17. februar 2024

PRVI PRIJAVNI ROK

E-prijava na spletnem portalu eVŠ

od 20. februarja do 20. marca 2024

Objava podatkov prve prijave in omejitve vpisa

najkasneje do 3. aprila 2024

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka (sklep je objavljen na portalu eVŠ)

do 22. julija 2024

Pritožbeni rok – prvi rok

15 dni od vročitve sklepov na portalu eVŠ

DRUGI PRIJAVNI ROK

Objava prostih mest za drugi prijavni rok

20. avgust 2024

E-prijava na spletnem portalu eVŠ

od 21. do 27. avgusta 2024

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka (sklep je objavljen na portalu eVŠ)

do 23. septembra 2024

Pritožbeni rok – drugi rok

15 dni od vročitve sklepov na portalu eVŠ

MOŽNOST ZAPOLNITVE ŠE PROSTIH VPISNIH MEST

Objava prostih mest v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest

24. september 2024

E-prijava na spletnem portalu eVŠ

od 25. do 26. septembra 2024 do 10. ure

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka (sklep je objavljen na portalu eVŠ)

do 27. septembra 2024

VPIS V PRVI LETNIK

Vpis sprejetih v prvem roku

od 23. julija do najkasneje
16. avgusta 2024

Vpis naknadno sprejetih po prvem roku

do 20. septembra 2024

Vpis sprejetih v drugem roku

od 24. do 30. septembra 2024

Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest

do 30. septembra 2024

Vpis naknadno sprejetih po drugem roku

do 30. oktobra 2024

Izbirni postopek