Elektrotehnika VS

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Elektrotehnika

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
80
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka elektrotehnike (VS)

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje. Študijski program Elektrotehnika podaja znanja in veščine, ki so v skladu z mednarodnimi smernicami (IEEE, FEANI).

V prvem letniku študenti pridobijo temeljna znanja s področja elektrotehnike, v drugem izbirajo med tremi smermi, kjer se naučijo načrtovati, simulirati in razvijati domensko specifične rešitve:

  • Avtomatika in robotika: regulacijski, senzorski, merilni in robotski sistemi.
  • Elektronika: elektronska vezja in signali, digitalni sistemi, vgrajeni sistemi.
  • Močnostna elektrotehnika: elektroenergetika, električne in elektromagnetne naprave.

Poudarek je na laboratorijskem in projektnem delu, ki vzpostavlja stik s koncepti prihodnosti, kot so industrija 4.0, vesoljske tehnologije, zeleni prehod ter pametna mesta in skupnosti. Obvezni del študija je tudi praktično usposabljanje v podjetju, ki traja devet tednov.

Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence, njihove zaposlitvene možnosti so izjemne (Poklicni barometer).

Mnenja naših študentov

Preberite, zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Študij elektrotehnike je eden perspektivnejših, saj s sabo prinaša širok spekter znanja, ki ga je mogoče uporabiti na področju sodobne tehnologije. Znanje, ki ga boste pridobili na študiju profesorji podrobno razložijo, ter si za razlago vzamejo dovolj časa. Tudi če nimate predhodnega znanja, to naj ne bo ovira, saj se s sprotnim delom da vse nadoknaditi. Za dodatno pomoč se lahko obrnete na asistente in tutorje. Študij bi priporočal vsem, ki vas veseli tehnologija.

S študijem elektrotehnike
sem zadovoljen, saj prinaša širok spekter znanja in je perspektiven.

Jaša Jus
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?