Elektrotehnika VS

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Elektrotehnika

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
80
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka elektrotehnike (VS)

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje. Študijski program Elektrotehnika podaja znanja in veščine, ki so v skladu z mednarodnimi smernicami (IEEE, FEANI).

V prvem letniku študenti pridobijo temeljna znanja s področja elektrotehnike, v drugem izbirajo med tremi smermi, kjer se naučijo načrtovati, simulirati in razvijati domensko specifične rešitve:

  • Avtomatika in robotika: regulacijski, senzorski, merilni in robotski sistemi.
  • Elektronika: elektronska vezja in signali, digitalni sistemi, vgrajeni sistemi.
  • Močnostna elektrotehnika: elektroenergetika, električne in elektromagnetne naprave.

Poudarek je na laboratorijskem in projektnem delu, ki vzpostavlja stik s koncepti prihodnosti, kot so industrija 4.0, vesoljske tehnologije ter pametna mesta in skupnosti. Obvezni del tudija je tudi praktično usposabljanje v podjetju, ki traja devet tednov.

Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence, njihove zaposlitvene možnosti so izjemne (Poklicni barometer 2020).

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Študij na FERI-ju je izpolnil moja pričakovanja, profesorji so zelo v redu, predmeti so dobro zasnovani in razporejeni skozi šolsko leto. Če potrebuješ pomoč jo dobiš od profesorja ali tutorjev.

Študij na FERI-ju je izpolnil moja pričakovanja.

Gašper Požin
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?