Informatika in podatkovne tehnologije UN

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Informatika in podatkovne tehnologije

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
70
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka informatike in podatkovnih tehnologij (UN)

Študenti se naučijo, kako uporabiti in prenesti temeljna inženirska znanja v prakso, reševati strokovne, tehnične in organizacijske izzive informatizacije in digitalizacije z uporabo inženirskih metod in razvijati napredne rešitve in storitve.

Predmetnik študijskega programa Informatika in podatkovne tehnologije je v skladu z mednarodnimi smernicami (ACM/IEEE CS2020), pri čemer se osredotoča na področja računalništva in informatike, informacijskih sistemov, programskega inženirstva, informacijskih tehnologij ter hkrati naslavlja področje informacijske varnosti.

Študijski program vključuje tehnologije prihodnosti, kot so umetna inteligenca, digitalna forenzika in tehnologija veriženja blokov itn. S podatkovnimi tehnologijami in podatkovnim inženirstvom v središču vseh treh letnikov ter ob podpori metod in tehnik strojnega učenja, odločitvenih sistemov ter podrobnega poznavanja načrtovanja, razvoja in vpeljave ITK rešitev, so študenti pripravljeni za katerokoli nadaljnjo študijsko smer in uspešno poklicno pot. V tretjem letniku študenti izbirajo med smerema informacijska varnost ali informacijski sistemi.

Velik poudarek študijskega procesa je na sodelovanju in delu v skupinah, npr. tudi v sklopu vsakoletnih praktikumov, kjer študenti pridobljena znanja uporabijo na projektih, ki jim je namenjeno zadnjih pet tednov poletnega semestra. Izzive za praktikume prispevajo in pri izvedbi teh sodelujejo partnerji iz gospodarstva.

Diplomanti so dobro pripravljeni za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji in za prehod v delovno okolje. Zaposlitvene možnosti so izjemne, kar lahko preverite v rezultatih raziskave Poklicni barometer 2021.

Diplomanti pomembno prispevajo k digitalni preobrazbi v vlogah razvijalca informacijskih in programskih sistemov, sistemskega in poslovnega analitika, arhitekta programskih rešitev, vodje projektov informatizacije, IT varnostnega inženirja, strokovnjaka za testiranje in zagotavljanje kakovosti, administratorja podatkovnih baz ter ostalih cenjenih in iskanih poklicev prihodnosti, kot so IT strokovnjaki za digitalno forenziko, tehnologije veriženja blokov in inteligentno obdelavo podatkov.

Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?