Informatika in podatkovne tehnologije UN

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Informatika in podatkovne tehnologije

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
70
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka informatike in podatkovnih tehnologij (UN)

Študenti se naučijo, kako uporabiti in prenesti temeljna inženirska znanja v prakso, reševati strokovne, tehnične in organizacijske izzive informatizacije in digitalizacije z uporabo inženirskih metod in razvijati napredne informacijske rešitve in storitve.

Študijski program pokriva vsa področja načrtovanja, razvoja in vpeljave informacijskih sistemov, IS/IT arhitektur, podatkovnih tehnologij, spletnih rešitev in storitev, sistemov odločanja, programiranja, informacijske varnosti, razvoja mobilnih in oblačnih rešitev, podatkovnega inženirstva ter projektnega vodenja. Vključuje tudi tehnologije prihodnosti, kot so strojno učenje, digitalna forenzika in tehnologija veriženja blokov.

V tretjem letniku študenti izbirajo med smerema informacijski sistemi in informacijska varnost.

Velik poudarek študijskega procesa je na sodelovanju in delu v skupinah, npr. tudi v sklopu vsakoletnih praktikumov, kjer študenti tekom študijskega leta pridobljena znanja uporabijo na projektih, ki jim je namenjeno zadnjih 5 tednov poletnega semestra. Izzive za praktikume prispevajo in pri izvedbi teh sodelujejo partnerji iz gospodarstva.

Predmetnik študijskega programa Informatika in podatkovne tehnologije je v skladu z mednarodnimi smernicami (ACM/IEEE CS2020), pri čemer se osredotoča na področja računalništva in informatike, informacijskih sistemov, programskega inženirstva, informacijskih tehnologij ter hkrati naslavlja področje informacijske varnosti.

Diplomanti so dobro pripravljeni za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji in za prehod v delovno okolje. Zaposlitvene možnosti so izjemne, kar lahko preverite v rezultatih raziskave Poklicni barometer. Diplomanti pomembno prispevajo k digitalni preobrazbi v vlogah razvijalca informacijskih in programskih sistemov, sistemskega in poslovnega analitika, arhitekta programskih rešitev, vodje projektov informatizacije, IT varnostnega inženirja, strokovnjaka za testiranje in zagotavljanje kakovosti, administratorja podatkovnih baz, podatkovnega inženirja ter ostalih cenjenih in iskanih poklicev prihodnosti, kot so IT strokovnjaki za digitalno forenziko, tehnologije veriženja blokov in inteligentno obdelavo podatkov.

Mnenja naših študentov

Preberite, zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Na FERI sem pridobil ne le visoko-kakovostno strokovno znanje in načela inženirskega pristopa, temveč doživel tudi osebno rast in razvoj.

Luka Mlinarič Fekonja
Informatika in podatkovne tehnologije
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?