Informatika in tehnologije komuniciranja UN

Univerzitetni
študijski program 1. stopnje

Informatika in tehnologije komuniciranja

Živimo v svetu, kjer sta medsebojno povezovanje in izmenjava informacij ključnega pomena za uspeh.

Podrobneje

Informacije nas obkrožajo na vsakem koraku življenja v obliki različnih družbenih omrežij, mobilnih aplikacij, inteligentnih storitvenih platform ali spletnih strani, ki živijo na različnih napravah vseh vrst in oblik. Prav področje upravljanja, izmenjave ter vizualizacije informacij je tisto, s katerim se srečujejo diplomanti študijskega programa informatike in tehnologij komuniciranja tako tekom študija kot na nadaljnji življenjski poti, kjer zaposlitvenih možnosti ne manjka.

Stopnja in vrsta študija
UN
Univerzitetni
študijski program 1. stopnje
Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
70
Število ECTS točk
180
Smeri

Prvi štirje semestri so skupni, v petem pa lahko študent izbere eno izmed dveh študijskih smeri: Informacijski sistemi ali Upravljanje informatike.

Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka informatike in tehnologij komuniciranja (UN)
Nosilci izvajanja

Diplomanti študijskega programa ITK pomembno prispevajo k digitalni preobrazbi v vlogah razvijalca informacijskih in programskih sistemov, sistemskega in poslovnega analitika, arhitekta programskih rešitev, vodje projektov informatizacije, IT varnostnega inženirja, strokovnjaka za testiranje in zagotavljanje kakovosti, administratorja podatkovnih baz ter ostalih cenjenih in iskanih poklicev prihodnosti, kot so IT strokovnjaki za digitalno forenziko, tehnologije veriženja blokov in inteligentno obdelavo podatkov.

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Prihajam iz srednje šole za računalništvo in se mi zdi smer ITK kot nadgradnja oz. nadaljevanje iz srednje šole. Uporabljamo isti programski jezik kot tam in mi je predznanje iz srednje zelo pomagalo pri uspehu.

Tadej Lipar Informatika in tehnologije komuniciranja

Prihajam iz srednje šole za računalništvo in se mi zdi smer ITK kot nadgradnja oz. nadaljevanje srednje šole.

Tadej Lipar
Informatika in tehnologije komuniciranja

Oglejte si tudi

Elektrotehnika Medijske komunikacije