Informatika in tehnologije komuniciranja VS

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Informatika in tehnologije komuniciranja

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
100
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka informatike in tehnologij komuniciranja (VS)

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentu omogočajo reševanje konkretnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje. Predmetnik študijskega programa je v skladu z mednarodnimi smernicami (ACM).

Študijski program pokriva vsa področja načrtovanja, razvoja in vpeljave informacijskih sistemov, arhitekture, podatkovnih tehnologij, spletnih rešitev in storitev, sistemov odločanja, programiranja, varnosti in zaščite, razvoj mobilnih in oblačnih tehnologij ter projektnega vodenja. V tretjem letniku študenti izbirajo med smerema sistemska podpora ITK in razvoj informacijskih sistemov.

V okviru študijskega procesa študente spodbujamo k sodelovanju pri projektih z industrijo. Pri projektnih nalogah uporabljajo tehnologije prihodnosti, kot so umetna inteligenca, digitalna forenzika in tehnologija veriženja blokov. Praktično usposabljanje v podjetju se izvaja devet tednov.

Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence, njihove zaposlitvene možnosti so izjemne (Poklicni barometer 2021).

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Na študijskem programu ITK pridobimo, zraven inženirskih veščin, tudi mehke veščine (ang. soft skills).Skozi projekte in tekmovanja je tekom študija na voljo veliko priložnosti za sodelovanje s podjetji.

Tekom študija je na voljo veliko priložnosti za sodelovanje s podjetji.

Miha Podplatnik
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?