Informatika in tehnologije komuniciranja VS

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Informatika in tehnologije komuniciranja

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
80
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka informatike in tehnologij komuniciranja (VS)

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentu omogočajo reševanje konkretnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje. Predmetnik študijskega programa je v skladu z mednarodnimi smernicami (ACM).

Študijski program pokriva vsa področja načrtovanja, razvoja in vpeljave informacijskih sistemov, arhitektur, podatkovnih tehnologij, spletnih rešitev in storitev, sistemov odločanja, programiranja, varnosti in zaščite, razvoj mobilnih in oblačnih tehnologij ter projektnega vodenja. V tretjem letniku študenti izbirajo med smerema sistemska podpora ITK in razvoj informacijskih sistemov.

V okviru študijskega procesa študente spodbujamo k sodelovanju pri projektih z industrijo. Pri projektnih nalogah uporabljajo tehnologije prihodnosti, kot so umetna inteligenca, digitalna forenzika in tehnologija veriženja blokov. Praktično usposabljanje v podjetju se izvaja devet tednov.

Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence, njihove zaposlitvene možnosti so izjemne (Poklicni barometer).

Mnenja naših študentov

Preberite, zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Moji vtisi o študiju ITK na FERI so zelo pozitivni, zaradi načina dela in raznolikih priložnosti, ki jih študij ponuja. Ne samo, da dobimo kompetence za strokovno delo, dobimo tudi mehke veščine, ki jih delodajalci še kako cenijo. Zelo sem zadovoljen, da sem izbral FERI, saj je to omogočilo moj osebni razvoj na več nivojih. Program ITK nudi dobro razmerje med študijskimi obveznostmi in prostim časom.

Moji vtisi o študiju ITK na FERI so zelo pozitivni.

Marko Gluhak
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?