Informatika in tehnologije komuniciranja VS

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Informatika in tehnologije komuniciranja

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
100
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka informatike in tehnologij komuniciranja (VS)

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentu omogočajo reševanje konkretnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje. Predmetnik študijskega programa je v skladu z mednarodnimi smernicami (ACM).

Študijski program pokriva vsa področja načrtovanja, razvoja in vpeljave informacijskih sistemov, arhitekture, podatkovnih tehnologij, spletnih rešitev in storitev, sistemov odločanja, programiranja, varnosti in zaščite, razvoj mobilnih in oblačnih tehnologij ter projektnega vodenja. V tretjem letniku študenti izbirajo med smerema sistemska podpora ITK in razvoj informacijskih sistemov.

V okviru študijskega procesa študente spodbujamo k sodelovanju pri projektih z industrijo. Pri projektnih nalogah uporabljajo tehnologije prihodnosti, kot so umetna inteligenca, digitalna forenzika in tehnologija veriženja blokov. Praktično usposabljanje v podjetju se izvaja devet tednov.

Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence, njihove zaposlitvene možnosti so izjemne (Poklicni barometer 2020).

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Za študij ITK sem se odločila, ker ponuja raznolika znanja, ki niso sestavljena le iz teorije, temveč velik del vsake ocene predstavljajo tudi vaje, iz katerih študenti pridobimo največ praktičnega znanja. Pred vpisom na FERI sem imela pomisleke o moji izbiri študija, saj sem predhodno obiskovala splošno gimnazijo in nisem imela veliko predznanja programiranja, vendar mi je kar hitro postalo jasno, da z rednim obiskovanjem vaj in predavanj ter s sprotnim delom to ne bo problem, seveda pa so vedno na voljo tudi profesorji in asistenti, ki ti rade volje pomagajo. Študij ITK priporočam vsem, ki bi si želeli zanimiv študij poln izzivov, prepleten s samostojnim praktičnim delom kot delom v skupini.

Študij ITK priporočam vsem, ki bi si želeli zanimiv študij poln izzivov.

Tjaša Malok
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?