Informatika in tehnologije komuniciranja VS

Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje

Informatika in tehnologije komuniciranja

Dodana vrednost, ki jo lahko strokovnjak iz področja informatike in tehnologij komuniciranja prinese k podjetju, je neprecenljiva.

Podrobneje

Pri tem je ključna posameznikova sposobnost obdelave in izmenjave informacij, kar omogočajo sodobne informacijske rešitve kot so prilagodljive spletne strani, družbena omrežja, mobilne aplikacije ali inteligentne storitvene platforme. Vse te stremijo k izboljšanju kvalitete življenja tako posameznikov kot družbe in skupaj z naprednimi pristopi pri razvoju predstavljajo temelje povezovanja v današnjem medsebojno povezanem svetu.

Stopnja in vrsta študija
VS
Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje
Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
100
Število ECTS točk
180
Smeri

Prvi štirje semestri so skupni, v petem pa lahko študent izbere eno izmed dveh študijskih smeri:

  • Sistemska podpora informatiki in tehnologijam komuniciranja,
  • Razvoj informacijskih sistemov.
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka informatike in tehnologij komuniciranja (VS)
Nosilci izvajanja

Študenti pridobijo aktualna znanja s področja informatike in programskega inženirstva za načrtovanje, razvoj in upravljanje IKT rešitev in storitev:

  • sodobne spletne, mobilne in oblačne informacijske rešitve,
  • arhitekture informacijskih sistemov,
  • informacijska in kibernetska varnost,
  • podatkovne tehnologije,
  • inteligentne informacijske rešitve,
  • integracija IKT storitev in vseprisotnih sistemov,
  • upravljanje in sistemska podpora IKT,
  • vodenje projektov IT/IS.

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Prihajam iz srednje šole za računalništvo in se mi zdi smer ITK kot nadgradnja oz. nadaljevanje iz srednje šole. Uporabljamo isti programski jezik kot tam in mi je predznanje iz srednje zelo pomagalo pri uspehu.

Tadej Lipar Informatika in tehnologije komuniciranja

Prihajam iz srednje šole za računalništvo in se mi zdi smer ITK kot nadgradnja oz. nadaljevanje srednje šole.

Tadej Lipar
Informatika in tehnologije komuniciranja

Oglejte si tudi

Elektrotehnika Mehatronika