Mehatronika UN

Univerzitetni
študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Mehatronika je sodoben postopek načrtovanja novih naprav, ki povezuje funkcionalnost klasičnih disciplin, kot so strojništvo, elektrotehnika, računalništvo in informatika.

Podrobneje

Mehatronske izdelke najdemo povsod: v avtomobilski industriji, proizvodnji, medicinski tehniki in domačem gospodinjstvu. V mehatronskem načinu načrtovanja spozna inženir sistem kot celoto in s tem doseže večjo kvaliteto, zanesljivost in funkcionalnost izdelka ob njegovi nižji ceni.

Stopnja in vrsta študija
UN
Univerzitetni
študijski program 1. stopnje
Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
30
Število ECTS točk
180
Smeri

Program nima smeri.

Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka mehatronike (UN)

Projektno usmerjen interdisciplinarni študijski program Mehatronika je zasnovan na trenutnih potrebah in sodobnih trendih slovenske ter evropske industrije. Diplomantom daje uravnoteženo kombinacijo znanj, ki so v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) razdeljena med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Poleg temeljne usposobljenosti za mehatronsko inženirstvo dobijo diplomanti tudi splošna teoretična in aplikativna znanja iz klasičnih inženirskih ved elektrotehnike, strojništva, računalništva in informatike. Diplomanti programa obvladajo raziskovalne metode, postopke in procese s področja mehatronike ter so s specifičnimi znanji elektrotehniškega projektiranja, strojniškega konstruiranja in programiranja sposobni strokovno kritično snovati, projektirati, konstruirati, izdelovati in vzdrževati visokotehnološke mehatronske naprave in kompleksne postroje kot so npr. robotski sistemi, avtonomni mobilni sistemi ali električna vozila.

Oglejte si tudi

Medijske komunikacije Računalništvo in informacijske tehnologije