Mehatronika UN

Univerzitetni
študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Mehatronika je sodoben postopek načrtovanja novih naprav, ki povezuje funkcionalnost klasičnih disciplin, kot so strojništvo, elektrotehnika, računalništvo in informatika.

Podrobneje

Mehatronske izdelke najdemo povsod: v avtomobilski industriji, proizvodnji, medicinski tehniki in domačem gospodinjstvu. V mehatronskem načinu načrtovanja spozna inženir sistem kot celoto in s tem doseže večjo kvaliteto, zanesljivost in funkcionalnost izdelka ob njegovi nižji ceni.

Stopnja in vrsta študija
UN
Univerzitetni
študijski program 1. stopnje
Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
30
Število ECTS točk
180
Smeri

Program nima smeri.

Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka mehatronike (UN)

Oglejte si tudi

Medijske komunikacije Računalništvo in informacijske tehnologije