Mehatronika UN

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
30
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka mehatronike (UN)

Znanja so razdeljena med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja. Poleg splošnih znanj s področja mehatronike pridobijo študenti tudi specifična znanja s področij elektrotehnike in strojništva. S pridobljenimi znanji so sposobni snovati, projektirati, konstruirati, izdelovati in vzdrževati visokotehnološke mehatronske naprave in kompleksne postroje, kot so robotski in avtonomni mobilni sistemi ter električna vozila.

Projektna usmerjenost
študija spodbuja kreativnost in inovativnost, zato študenti pridobijo širše razumevanje delovanja sistemov ter so sposobni z interdisciplinarnim pristopom koordinirati projekte in reševati probleme.

Diplomanti so dobro pripravljeni za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji in za prehod v delovno okolje. Zaposlitvene možnosti so izjemne, kar lahko preverite v rezultatih raziskave Poklicni barometer 2021.

Diplomanti ključno prispevajo na področjih elektrotehniških industrij, strojništva in proizvodnega inženirstva. Značilne so zaposlitve na delovnih mestih razvijalca mehatronskih in robotskih naprav in sistemov, sistemskega inženirja, varnostnega inženirja, testnega inženirja, strokovnjaka za električno mobilnost, koordinatorja razvojnih ekip in vodje projektov.

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Študij mehatronike je odlična izbira, saj obsega širok paleto znanja, ki je dobrodošlo v današnji moderni industriji. Z združitvijo znanja strojništva in elektrotehnike lahko sodelujemo v mnogih zanimivih projektih, ki so na voljo tekom študija in tako spoznamo nove metode dela ter razširimo svoje znanje.

Študij mehatronike je odlična izbira, saj obsega širok paleto znanja, ki je dobrodošlo v današnji moderni industriji.

Rok Friš
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?