Mehatronika VS

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
30
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka mehatronike (VS)

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje.

Program poda študentom uravnoteženo kombinacijo znanj, ki so v skladu s smernicami evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI). S pridobljenimi znanji so sposobni snovati, projektirati, konstruirati, izdelovati in vzdrževati visokotehnološke mehatronske naprave in kompleksne postroje, kot so robotski in avtonomni mobilni sistemi ter električna vozila.

Poudarek je na laboratorijskem in projektnem delu. Praktično usposabljanje v podjetju se izvaja devet tednov.

Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence, njihove zaposlitvene možnosti so izjemne (Poklicni barometer).

Mnenja naših študentov

Preberite, zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Študij mehatronike je odlična izbira, saj obsega širok paleto znanja, ki je dobrodošlo v današnji moderni industriji. Z združitvijo znanja strojništva in elektrotehnike lahko sodelujemo v mnogih zanimivih projektih, ki so na voljo tekom študija in tako spoznamo nove metode dela ter razširimo svoje znanje.

Študij mehatronike je odlična izbira, saj obsega širok paleto znanja, ki je dobrodošlo v današnji moderni industriji.

Rok Friš
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?