Mehatronika VS

Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Študijski program 1. stopnje Mehatronika je strukturiran tako, da je usmerjen k pridobivanju sodobnih praktičnih znanj iz področja mehatronike.

Podrobneje

Le-ta so nujno potrebna pri razvoju novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in posodabljanje proizvodnih tehnologij v industriji, menedžmentu proizvodnje, servisnih dejavnostih ipd. Študijski program je sodobno zasnovan in temelji na najnovejših dognanjih s področja mehatronike.

Stopnja in vrsta študija
VS
Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje
Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
30
Število ECTS točk
180
Smeri

Program nima smeri.

Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka mehatronike (VS)

Interdisciplinarna naravnanost in projektna usmerjenost študija pripomoreta k večji kreativnosti in inovativnosti pri povezovanju teorije in prakse, diplomanti pridobijo širšo perspektivo in razumevanje o delovanju sistemov ter so sposobni interdisciplinarnega pristopa koordiniranja projektov in reševanja problemov.

Diplomanti Mehatronike se lahko zaposlijo tako na področjih elektronskih industrij kot tudi na področjih strojništva in proizvodnega inženirstva. Nepogrešljivi so pri uvajanju avtomatizacije in robotizacije v avtomobilski proizvodnji, v procesnih industrijah, avdio in video industriji ter medicinskem inženirstvu. Diplomanti mehatronike lahko na navedenih področjih prevzamejo odgovornost za raziskovanje in razvoj, tehniški dizajn, proces proizvodnje in vzdrževanja, zagotavljanje kvalitete in za marketing ter prodajo.

Oglejte si tudi

Informatika in tehnologije komuniciranja Računalništvo in informacijske tehnologije