Mehatronika VS

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
30
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka mehatronike (VS)

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje.

Program poda študentom uravnoteženo kombinacijo znanj, ki so v skladu s smernicami evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI). S pridobljenimi znanji so sposobni snovati, projektirati, konstruirati, izdelovati in vzdrževati visokotehnološke mehatronske naprave in kompleksne postroje, kot so robotski in avtonomni mobilni sistemi ter električna vozila.

Poudarek je na laboratorijskem in projektnem delu. Praktično usposabljanje v podjetju se izvaja devet tednov.

Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence, njihove zaposlitvene možnosti so izjemne (Poklicni barometer).

Mnenja naših študentov

Preberite, zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Študij mehatronike je dobra izbira za vse, ki želijo pridobiti znanje iz več inženirskih disciplin. Študij je zelo praktično orientiran – študenti moramo opraviti tri projektna dela, ki se večinoma opravljajo direktno za podjetja. Poleg vsega tega pa so ponujene še številne ob študijske dejavnosti, kot je na primer tekmovanje v izdelavi električnih koles ipd.

Študij mehatronike je dobra izbira za vse, ki želijo pridobiti znanje iz več inženirskih disciplin.

Matic Bračko
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?