Mehatronika VS

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
30
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka mehatronike (VS)

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje.

Program poda študentom uravnoteženo kombinacijo znanj, ki so v skladu s smernicami evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI). S pridobljenimi znanji so sposobni snovati, projektirati, konstruirati, izdelovati in vzdrževati visokotehnološke mehatronske naprave in kompleksne postroje, kot so robotski in avtonomni mobilni sistemi ter električna vozila.

Poudarek je na laboratorijskem in projektnem delu. Praktično usposabljanje v podjetju se izvaja devet tednov.

Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence, njihove zaposlitvene možnosti so izjemne (Poklicni barometer 2020).

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Študij mehatronike na FERI-ju prava izbira, saj so v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo oblikovali odličen interdisciplinarni program, na katerem se izobražujemo najboljši študentje. Bogato znanje iz obeh fakultet nam v obliki projektnega dela ponuja dobre reference in zagotavlja odlične možnosti zaposlovanja.

Študij mehatronike na FERI-ju prava izbira, saj nudi odličen interdisciplinarni program.

Jernej Mlinarič
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?