Računalništvo in informacijske tehnologije VS

Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje

Računalništvo in informacijske tehnologije

Sodobnega časa si brez računalnikov ne moremo več predstavljati, saj so se z delovnih miz preselili v avtomobile, mobilne telefone in celo gospodinjske aparate.

Podrobneje

Obvladovanje teh naprav je ključnega pomena za delovanje sodobne družbe. Osnovno vodilo pri študijskem programu Računalništvo in informacijske tehnologije je uvajanje projektnega načina izvajanja predavanj in vaj, in sicer v povezavi z industrijskimi partnerji in institucijami družbenega pomena.

Stopnja in vrsta študija
VS
Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje
Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
80
Število ECTS točk
180
Smeri

Program sicer nima smeri, ima pa tri projekte, ki se razpišejo v drugem letniku. Vsak projekt vsebuje po štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v letnem semestru drugega letnika, in štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v zimskem semestru tretjega letnika.

Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka računalništva in informacijskih tehnologij (VS)
Nosilci izvajanja

Študijski program pripravi diplomante za sodobna, v informacijsko tehnologijo usmerjena delovna mesta in služi kot temelj pri gradnji kariere, saj pokriva številna področja računalništva. Vsebuje znanja iz računalniških jezikov, računalniških arhitektur in mrež, vgrajenih sistemov, inteligentnih informacijskih tehnologij, računalniške grafike in vida, računalniške animacije, multimedije in računalniških iger, modeliranja, umetne in računske inteligence, obdelave signalov in slik, ter spletne in mobilne aplikacije.

Študijski program je mednarodno primerljiv in kvaliteten, saj je Times uvrstil Univerzo v Mariboru v letu 2019 za področje “computer science” na 401-500 mesto. Na prvi stopnji se lahko kandidati vpišejo na visokošolski strokovni ali na univerzitetni študijski program. Univerzitetni študijski program izvajamo tudi v angleškem jeziku.

V drugem letniku študenti na obeh študijskih programih izbirajo med dvema projektoma, ki sta podprta s primerno izbranimi predmeti. Študijski program je naravnan tako, da spodbuja študente pri sodelovanju na raznih tekmovanjih (npr. Univerzitetni Programerski Maraton UPM) in projektih za industrijo.

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Računalništvo in informacijske tehnologije so dandanes vseprisotne prav zato ker so izjemno in široko uporabne in nam olajšajo vsakdanja ter tudi zelo specifična opravila. Načrtovanje in znanje o takšnih tehnologijah je tako zelo iskano in nosi veliko vrednost. Pridobiti ta znanja na FERI-ju je ob pomoči profesorjev in asistentov preprosto, saj si vedno vzamejo čas za vsakega. Prav tako ne velja, da »profesor ima vedno prav« saj so odprti na drugačna mnenja in spodbujajo vprašanja in diskusijo saj se tako najhitreje in najlažje razčistijo možne nejasnosti in izboljša razumevanje.

Všeč mi je, da se na preverjanjih išče znanje in ne obratno. Novim študentom bi priporočil, da greste na ogled kolokvija oz. izpita saj boste tako najlažje videli kje ste delali napake. Velikokrat se ob ogledu tudi da iztržiti še kakšen procent ali več. Še posebej če si na robu ocene.

Še ena prednost programa so projekti, kjer se študenti organizirajo v manjše skupine in delajo na malce večji nalogi v katero so povezani vsi predmeti. Tako se pridobijo tudi izkušnje dela v ekipi, kot so delitev dela ter komunikacija in koordinacija med člani. Magisterij pa je zame bil privlačen predvsem v tem, da že pridobljeno znanje poglobi in nadgradi z najnovejšimi metodami v znanosti. Pri tem so predmeti direktno povezani z raziskovalnim področjem predavatelja ter ta tako zna to snov obrazložiti še toliko bolj zanimivo in razumljivo. Vaje pa uspejo to teoretično znanje uspešno pretvoriti v praktično uporabne primere kjer se profesorji vedno trudijo, da so ti relevantni in vsako leto drugačni. Tako imaš po diplomi dobro teoretično osnovo in veliko novega svežega znanja, ki je takoj direktno in praktično uporabno kar pri iskanju zaposlitve veliko šteje.

Martin Kraner Računalništvo in informacijske tehnologije

Všeč mi je, da se na preverjanjih išče znanje in ne obratno.

Martin Kraner
Računalništvo in informacijske tehnologije

Oglejte si tudi

Mehatronika Elektrotehnika