Računalništvo in informacijske tehnologije VS

Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje

Računalništvo in informacijske tehnologije

Sodobnega časa si brez računalnikov ne moremo več predstavljati, saj so se z delovnih miz preselili v avtomobile, mobilne telefone in celo gospodinjske aparate.

Podrobneje

Obvladovanje teh naprav je ključnega pomena za delovanje sodobne družbe. Osnovno vodilo pri študijskem programu Računalništvo in informacijske tehnologije je uvajanje projektnega načina izvajanja predavanj in vaj, in sicer v povezavi z industrijskimi partnerji in institucijami družbenega pomena.

Stopnja in vrsta študija
VS
Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje
Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
70
Število ECTS točk
180
Smeri

Program sicer nima smeri, ima pa tri projekte, ki se razpišejo v drugem letniku. Vsak projekt vsebuje po štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v letnem semestru drugega letnika, in štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v zimskem semestru tretjega letnika.

Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka računalništva in informacijskih tehnologij (VS)
Nosilci izvajanja

Študijski program pripravi diplomante za sodobna, v informacijsko tehnologijo usmerjena delovna mesta in služi kot temelj pri gradnji kariere, saj pokriva številna področja računalništva. Vsebuje znanja iz računalniških jezikov, računalniških arhitektur in mrež, vgrajenih sistemov, inteligentnih informacijskih tehnologij, računalniške grafike in vida, računalniške animacije, multimedije in računalniških iger, modeliranja, umetne in računske inteligence, obdelave signalov in slik, ter spletne in mobilne aplikacije.

Študijski program je mednarodno primerljiv in kvaliteten, saj je Times uvrstil Univerzo v Mariboru v letu 2019 za področje “computer science” na 401-500 mesto. Na prvi stopnji se lahko kandidati vpišejo na visokošolski strokovni ali na univerzitetni študijski program. Univerzitetni študijski program izvajamo tudi v angleškem jeziku.

V drugem letniku študenti na obeh študijskih programih izbirajo med dvema projektoma, ki sta podprta s primerno izbranimi predmeti. Študijski program je naravnan tako, da spodbuja študente pri sodelovanju na raznih tekmovanjih (npr. Univerzitetni Programerski Maraton UPM) in projektih za industrijo.

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Študij računalništva je odlična izbira za perspektivne osebe, ki jih vsaj malo zanima tehnologija in poglobljeno znanje kako delujejo računalniški programi. Čeprav ob začetku študija nisem imel nikakršnega predznanja programiranja sem ga s pomočjo sošolcev ter razumevajočega osebja hitro pridobil. Bodočim študentom računalništva bi rad sporočil naj na začetku nikar ne obupajo, saj je cilj vreden truda.

Domen Kirn Krefl Računalništvo in informacijske tehnologije

Študij računalništva je odlična izbira za perspektivne osebe, ki jih vsaj malo zanima tehnologija.

Domen Kirn Krefl
Računalništvo in informacijske tehnologije

Oglejte si tudi

Mehatronika Elektrotehnika