Računalništvo in informacijske tehnologije VS

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Računalništvo in informacijske tehnologije

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
70
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka računalništva in informacijskih tehnologij (VS)

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje.

Študenti pridobijo aktualna znanja s področja programskih orodij, arhitekture računalnikov, operacijskih sistemov, sistemske administracije, spletnih in mobilnih aplikacij, algoritmov v računalniški praksi, strojnega učenja, grafike, računalniškega vida, animacije in multimedije.

V okviru študijskega procesa študente spodbujamo k sodelovanju pri projektih z industrijo. Pri projektnih nalogah študenti uporabljajo tehnologije prihodnosti, kot so umetna inteligenca, aplikacije navidezne resničnosti in strojno učenje. Praktično usposabljanje v podjetju se izvaja devet tednov.

Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence, njihove zaposlitvene možnosti so izjemne (Poklicni barometer 2019).

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Moji vtisi o študiju računalništva na FERI so odlični. V prvi letnik sem prišel z gimnazije in brez predznanja iz programiranja. To mi je najprej predstavljalo strah, a sem hitro ugotovil, da z rednim obiskovanjem predavanj in vaj ter sprotnim delom to sploh ni ovira, saj profesorji in asistenti poskrbijo, da hitro vsi pridejo na enak nivo. Tudi sicer je odnos med študenti in profesorji zelo dober, saj so profesorji pripravljeni vsakomur pomagat s čimerkoli. Študij je zelo praktično naravnan, saj vaje predstavljajo velik del končne ocene pri vsakem predmetu. S tem študentje pridobimo potrebno strokovnost in izkušnje, ki jih ob vstopu na trg dela več kot potrebujemo. Veliko je tudi dela na konkretnih projektih, ki nam še dodatno ustvarijo sliko o tem, kaj bodo delodajalci od nas pričakovali. Iskanje zaposlitve za diplomante programa Računalništvo in informacijski tehnologije ni težavno, saj delodajalci redno iščejo takšne profile in nas čakajo s ponudbami za delo že tudi med študijem. Študij priporočam vsem, ki jih računalništvo veseli in želijo soustvarjati računalniško programsko opremo.

Moji vtisi o študiju računalništva na FERI so odlični.

Patrik Rek
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?