Računalništvo in informacijske tehnologije VS

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Računalništvo in informacijske tehnologije

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
80
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka računalništva in informacijskih tehnologij (VS)

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje.

Študenti pridobijo aktualna znanja s področja programskih orodij, arhitekture računalnikov, operacijskih sistemov, sistemske administracije, spletnih in mobilnih aplikacij, algoritmov v računalniški praksi, strojnega učenja, grafike, računalniškega vida, animacije in multimedije.

V okviru študijskega procesa študente spodbujamo k sodelovanju pri projektih z industrijo. Pri projektnih nalogah študenti uporabljajo tehnologije prihodnosti, kot so umetna inteligenca, aplikacije navidezne resničnosti in strojno učenje. Praktično usposabljanje v podjetju se izvaja devet tednov.

Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence, njihove zaposlitvene možnosti so izjemne (Poklicni barometer).

Mnenja naših študentov

Preberite, zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Mislim, da je študij na naši fakulteti odlična izbira, ne glede na to, katero srednjo šolo smo končali. Na FERI mi je najbolj všeč dober odnos s profesorji in asistenti, ki so vedno na voljo za vsa naša vprašanja.

Velika prednost naše smeri je, da z vajami pridobimo veliko praktičnega znanja.

Katarina Mudrić
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?