Računalništvo in informacijske tehnologije VS

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Računalništvo in informacijske tehnologije

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
70
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka računalništva in informacijskih tehnologij (VS)

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje.

Študenti pridobijo aktualna znanja s področja programskih orodij, arhitekture računalnikov, operacijskih sistemov, sistemske administracije, spletnih in mobilnih aplikacij, algoritmov v računalniški praksi, strojnega učenja, grafike, računalniškega vida, animacije in multimedije.

V okviru študijskega procesa študente spodbujamo k sodelovanju pri projektih z industrijo. Pri projektnih nalogah študenti uporabljajo tehnologije prihodnosti, kot so umetna inteligenca, aplikacije navidezne resničnosti in strojno učenje. Praktično usposabljanje v podjetju se izvaja devet tednov.

Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence, njihove zaposlitvene možnosti so izjemne (Poklicni barometer 2019).

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Računalništvo in informacijske tehnologije so dandanes vseprisotne prav zato ker so izjemno in široko uporabne in nam olajšajo vsakdanja ter tudi zelo specifična opravila. Načrtovanje in znanje o takšnih tehnologijah je tako zelo iskano in nosi veliko vrednost. Pridobiti ta znanja na FERI-ju je ob pomoči profesorjev in asistentov preprosto, saj si vedno vzamejo čas za vsakega. Prav tako ne velja, da »profesor ima vedno prav« saj so odprti na drugačna mnenja in spodbujajo vprašanja in diskusijo saj se tako najhitreje in najlažje razčistijo možne nejasnosti in izboljša razumevanje.

Všeč mi je, da se na preverjanjih išče znanje in ne obratno. Novim študentom bi priporočil, da greste na ogled kolokvija oz. izpita saj boste tako najlažje videli kje ste delali napake. Velikokrat se ob ogledu tudi da iztržiti še kakšen procent ali več. Še posebej če si na robu ocene.

Še ena prednost programa so projekti, kjer se študenti organizirajo v manjše skupine in delajo na malce večji nalogi v katero so povezani vsi predmeti. Tako se pridobijo tudi izkušnje dela v ekipi, kot so delitev dela ter komunikacija in koordinacija med člani. Magisterij pa je zame bil privlačen predvsem v tem, da že pridobljeno znanje poglobi in nadgradi z najnovejšimi metodami v znanosti. Pri tem so predmeti direktno povezani z raziskovalnim področjem predavatelja ter ta tako zna to snov obrazložiti še toliko bolj zanimivo in razumljivo. Vaje pa uspejo to teoretično znanje uspešno pretvoriti v praktično uporabne primere kjer se profesorji vedno trudijo, da so ti relevantni in vsako leto drugačni. Tako imaš po diplomi dobro teoretično osnovo in veliko novega svežega znanja, ki je takoj direktno in praktično uporabno kar pri iskanju zaposlitve veliko šteje.

Všeč mi je, da se na preverjanjih išče znanje in ne obratno.

Martin Kraner
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?