Računalništvo in informacijske tehnologije VS

Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje

Računalništvo in informacijske tehnologije

Sodobnega časa si brez računalnikov ne moremo več predstavljati, saj so se z delovnih miz preselili v avtomobile, mobilne telefone in celo gospodinjske aparate.

Podrobneje

Obvladovanje teh naprav je ključnega pomena za delovanje sodobne družbe. Osnovno vodilo pri študijskem programu Računalništvo in informacijske tehnologije je uvajanje projektnega načina izvajanja predavanj in vaj, in sicer v povezavi z industrijskimi partnerji in institucijami družbenega pomena.

Stopnja in vrsta študija
VS
Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje
Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
80
Število ECTS točk
180
Smeri

Program sicer nima smeri, ima pa tri projekte, ki se razpišejo v drugem letniku. Vsak projekt vsebuje po štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v letnem semestru drugega letnika, in štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v zimskem semestru tretjega letnika.

Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka računalništva in informacijskih tehnologij (VS)
Nosilci izvajanja

Študijski program pripravi diplomante za sodobna, v informacijsko tehnologijo usmerjena delovna mesta in služi kot temelj pri gradnji kariere, saj pokriva številna področja računalništva. Vsebuje znanja iz računalniških jezikov, računalniških arhitektur in mrež, vgrajenih sistemov, inteligentnih informacijskih tehnologij, računalniške grafike in vida, računalniške animacije, multimedije in računalniških iger, modeliranja, umetne in računske inteligence, obdelave signalov in slik, ter spletne in mobilne aplikacije.

Študijski program je mednarodno primerljiv in kvaliteten, saj je Times uvrstil Univerzo v Mariboru v letu 2019 za področje “computer science” na 401-500 mesto. Na prvi stopnji se lahko kandidati vpišejo na visokošolski strokovni ali na univerzitetni študijski program. Univerzitetni študijski program izvajamo tudi v angleškem jeziku.

V drugem letniku študenti na obeh študijskih programih izbirajo med dvema projektoma, ki sta podprta s primerno izbranimi predmeti. Študijski program je naravnan tako, da spodbuja študente pri sodelovanju na raznih tekmovanjih (npr. Univerzitetni Programerski Maraton UPM) in projektih za industrijo.

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Moji vtisi o študiju računalništva na FERI so odlični. V prvi letnik sem prišel z gimnazije in brez predznanja iz programiranja. To mi je najprej predstavljalo strah, a sem hitro ugotovil, da z rednim obiskovanjem predavanj in vaj ter sprotnim delom to sploh ni ovira, saj profesorji in asistenti poskrbijo, da hitro vsi pridejo na enak nivo. Tudi sicer je odnos med študenti in profesorji zelo dober, saj so profesorji pripravljeni vsakomur pomagat s čimerkoli. Študij je zelo praktično naravnan, saj vaje predstavljajo velik del končne ocene pri vsakem predmetu. S tem študentje pridobimo potrebno strokovnost in izkušnje, ki jih ob vstopu na trg dela več kot potrebujemo. Veliko je tudi dela na konkretnih projektih, ki nam še dodatno ustvarijo sliko o tem, kaj bodo delodajalci od nas pričakovali. Iskanje zaposlitve za diplomante programa Računalništvo in informacijski tehnologije ni težavno, saj delodajalci redno iščejo takšne profile in nas čakajo s ponudbami za delo že tudi med študijem. Študij priporočam vsem, ki jih računalništvo veseli in želijo soustvarjati računalniško programsko opremo.

Patrik Rek Računalništvo in informacijske tehnologije

Moji vtisi o študiju računalništva na FERI so odlični.

Patrik Rek
Računalništvo in informacijske tehnologije

Oglejte si tudi

Mehatronika Elektrotehnika