Telekomunikacije UN

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Telekomunikacije

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
25
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka telekomunikacij (UN)

Študijski program Telekomunikacije sledi smernicam IEEE, je interdisciplinaren in celovito pokriva področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, mikroračunalniških sistemov, strojne opreme za telekomunikacije in algoritmov za učinkovito procesiranje in prenos podatkov.

Študenti telekomunikacij med študijem pridobijo znanja iz najsodobnejših področnih vsebin: internet stvari (IoT), računalniška in komunikacijska omrežja, mobilne aplikacije, antene, oddajni in komunikacijski sistemi, mobilne tehnologije 4G in 5G, internet in spletne storitve, digitalno procesiranje signalov, avdia, slik in videa, inteligentna okolja in pametne hiše.

Med študijem se študenti naučijo programirati v aktualnih programskih jezikih in snovati atraktivne programske rešitve. Študijske vsebine redno usklajujemo s potrebami gospodarstva, s katerim tesno sodelujemo tudi na pedagoškem področju.

Diplomanti so dobro pripravljeni za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji in za prehod v delovno okolje. Zaposlitvene možnosti so izjemne, kar lahko preverite v rezultatih raziskave Poklicni barometer 2021.

Po končanem študiju telekomunikacij se študenti najpogosteje zaposlijo v podjetjih za razvoj komunikacijske programske opreme, mobilnih aplikacij in internetnih storitev, v podjetjih za načrtovanje in vzdrževanje računalniških in drugih omrežij, pri ponudnikih mobilne in IP telefonije, dostopa do interneta, digitalne televizije, multimedijskih vsebin ali v različnih podjetjih, bankah, državni upravi, šolah, zdravstvu kot razvijalci in skrbniki za učinkovite elektronske komunikacije in prenos podatkov.

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Za študij Telekomunikacij sem se odločil, ker je ta smer študija perspektivna in na našem območju obeta dobre zaposlitvene možnosti. Sistemi, omrežja in storitve so nepogrešljivi del današnje družbe, zato je to področje zelo pomembno. Za to smer sem se odločil tudi na podlagi tega, ker sem že v srednji šoli spoznal to področje in mi je bilo zelo všeč. V študiju telekomunikacij so združena področja zelo obetavnih področij kot so računalništvo, elektronika, komunikacije, prenos informacij, zato je to področje zelo razgibano ter se vedno hitreje razvija.

Prostori na fakulteti so opremljeni po zelo visokem standardu. Sodobni učni načrti ter programi. Prijazni ter vedno dostopni profesorji in asistenti. Tutorski sistem za nižje letnike. Veliko obštudijskih dejavnosti kot je študentsko delo na katerem izmed inštitutov, športna liga med fakultetami, Študentski svet FERI.

Izbira študija je zelo pomemben korak. Vsak dijak si naj izbere tisto smer, ki ga res veseli in zanima. Dobro si oglejte vse zanimive možnosti, ter se na koncu odločite za tisto najbolj primerno. Če se odločite za katero smer na FERI-ju ne morete zgrešiti, saj je vsaka smer zanimiva, perspektivna, z sodobnim predmetnikov ter napredno opremljenostjo za vsa področja. Študij na FERI-ju zelo olajšajo tudi zelo dobro razumevanje študentov z profesorji ter asistenti in njihova stalna pripravljenost da pomagajo pri težavah med študijem. Izbira študija je ena izmed pomembnejših stvari, tako da se odločite pametno ter predvsem po svoji lastni volji. Zraven študija pa ne pozabite tudi na zabavo ter sprostitev.

Študij na FERI-ju zelo olajšajo tudi zelo dobro sodelovanje profesorjev in asistentov s študenti.

Tilen Kocbek
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?