Elektrotehnika UN

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Elektrotehnika

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
70
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka elektrotehnike (UN)

Študenti se naučijo, kako uporabiti in prenesti temeljna znanja v prakso, reševati strokovne probleme z uporabo inženirskih metod in razvijati nove rešitve. Študijski program Elektrotehnika podaja znanja in veščine, ki so v skladu z mednarodnimi smernicami (IEEE, FEANI).

V prvem letniku študenti pridobijo osnovna temeljna znanja s področja elektrotehnike, v drugem se razdelijo v tri smeri, kjer se naučijo načrtovati, simulirati in razvijati domensko specifične rešitve:

  • Avtomatika in robotika: regulacije, teorija sistemov, senzorji, industrijski krmilniki, robotika.
  • Elektronika: elektronska vezja in signali, digitalna tehnika, vgrajeni sistemi.
  • Močnostna elektrotehnika: elektroenergetika, električne in elektromagnetne naprave.

Študijski program je naravnan tako, da spodbuja študente pri sodelovanju na tekmovanjih in projektih, tudi z industrijo, ob čemer študenti teoretično znanje uporabijo pri razvoju sodobnih tehnologij in se seznanijo s koncepti prihodnosti, kot so industrija 4.0, vesoljske tehnologije, zeleni prehod in pametna mesta. Obvezni del študijskega programa je tudi praktično usposabljanje v podjetjih ali raziskovalnih organizacijah, ki se izvaja štiri tedne.

Diplomanti so dobro pripravljeni za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji in za prehod v delovno okolje. Zaposlitvene možnosti so izjemne, kar lahko preverite v rezultatih raziskave Poklicni barometer.

Diplomanti pomembno prispevajo k razvoju tehnologij prihodnosti kot razvojni inženirji na področjih elektroenergetike, obnovljivih virov energije, elektromobilnosti, avtonomnih vozil, elektronike, vgrajenih sistemov, optoelektronike, vesoljskih tehnologij, robotike, regulacijskih, senzorskih in merilnih sistemov

Mnenja naših študentov

Preberite, zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Študij elektrotehnike je eden perspektivnejših, saj s sabo prinaša širok spekter znanja, ki ga je mogoče uporabiti na področju sodobne tehnologije. Znanje, ki ga boste pridobili na študiju profesorji podrobno razložijo, ter si za razlago vzamejo dovolj časa. Tudi če nimate predhodnega znanja, to naj ne bo ovira, saj se s sprotnim delom da vse nadoknaditi. Za dodatno pomoč se lahko obrnete na asistente in tutorje. Študij bi priporočal vsem, ki vas veseli tehnologija.

S študijem elektrotehnike
sem zadovoljen, saj prinaša širok spekter znanja in je perspektiven.

Jaša Jus
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?