Računalništvo in informacijske tehnologije UN

Univerzitetni
študijski program 1. stopnje

Računalništvo in informacijske tehnologije

Diplomanti Računalništva in informacijskih tehnologij lahko s svojim znanjem prispevajo k razvoju in verifikaciji programskih rešitev v podjetjih, ki izdelujejo in tržijo zahtevne računalniške aplikacije.

Podrobneje

Njihove rešitve pomagajo pri vzpostavljanju računalniških instalacij v raznih institucijah, razvoju vgrajenih sistemov in storitev v visokotehnološko usmerjenih podjetjih ter širjenju trga (spletnih) računalniških storitev z lastnimi proizvodi.

Stopnja in vrsta študija
UN
Univerzitetni
študijski program 1. stopnje
Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
100
Število ECTS točk
180
Smeri

Program sicer nima smeri, ima pa dva projekta, ki se razpišeta v drugem letniku. Vsak projekt vsebuje po štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v letnem semestru drugega letnika in štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v zimskem semestru tretjega letnika.

Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka računalništva in informacijskih tehnologij (UN)
Nosilci izvajanja

Živimo v digitalnem svetu in potrebe po diplomantih so in bodo velike, tako doma kot v tujini. Že sedaj je velik primanjkljaj poklicev, kot so: razvijalci programske opreme, razvijalci spletnih in multimedijskih rešitev, sistemski administratorji, razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij, programerji računalniških aplikacij. V prihodnosti se bodo potrebe po teh poklicih še povečale.

Študijski program vas pripravi tudi za poklice prihodnosti, saj naslavlja kar nekaj dejavnikov, ki bodo zahtevali spremembe. Med njimi omenimo pametne stroje in sisteme, ki bodo zamenjali suhoparna in ponavljajoča se človeška opravila ter programabilni svet, kjer bo vsako napravo moč programirati. Znanje, ki ga boste pridobili na tem študijskem programu je iskano že sedaj kot tudi v prihodnosti.

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Moji vtisi o študiju računalništva na FERI so odlični. V prvi letnik sem prišel z gimnazije in brez predznanja iz programiranja. To mi je najprej predstavljalo strah, a sem hitro ugotovil, da z rednim obiskovanjem predavanj in vaj ter sprotnim delom to sploh ni ovira, saj profesorji in asistenti poskrbijo, da hitro vsi pridejo na enak nivo. Tudi sicer je odnos med študenti in profesorji zelo dober, saj so profesorji pripravljeni vsakomur pomagat s čimerkoli. Študij je zelo praktično naravnan, saj vaje predstavljajo velik del končne ocene pri vsakem predmetu. S tem študentje pridobimo potrebno strokovnost in izkušnje, ki jih ob vstopu na trg dela več kot potrebujemo. Veliko je tudi dela na konkretnih projektih, ki nam še dodatno ustvarijo sliko o tem, kaj bodo delodajalci od nas pričakovali. Iskanje zaposlitve za diplomante programa Računalništvo in informacijski tehnologije ni težavno, saj delodajalci redno iščejo takšne profile in nas čakajo s ponudbami za delo že tudi med študijem. Študij priporočam vsem, ki jih računalništvo veseli in želijo soustvarjati računalniško programsko opremo.

Patrik Rek Računalništvo in informacijske tehnologije

Moji vtisi o študiju računalništva na FERI so odlični.

Patrik Rek
Računalništvo in informacijske tehnologije

Oglejte si tudi

Mehatronika Telekomunikacije