Računalništvo in informacijske tehnologije UN

Univerzitetni
študijski program 1. stopnje

Računalništvo in informacijske tehnologije

Diplomanti Računalništva in informacijskih tehnologij lahko s svojim znanjem prispevajo k razvoju in verifikaciji programskih rešitev v podjetjih, ki izdelujejo in tržijo zahtevne računalniške aplikacije.

Podrobneje

Njihove rešitve pomagajo pri vzpostavljanju računalniških instalacij v raznih institucijah, razvoju vgrajenih sistemov in storitev v visokotehnološko usmerjenih podjetjih ter širjenju trga (spletnih) računalniških storitev z lastnimi proizvodi.

Stopnja in vrsta študija
UN
Univerzitetni
študijski program 1. stopnje
Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
100
Število ECTS točk
180
Smeri

Program sicer nima smeri, ima pa dva projekta, ki se razpišeta v drugem letniku. Vsak projekt vsebuje po štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v letnem semestru drugega letnika in štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v zimskem semestru tretjega letnika.

Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka računalništva in informacijskih tehnologij (UN)
Nosilci izvajanja

Živimo v digitalnem svetu in potrebe po diplomantih so in bodo velike, tako doma kot v tujini. Že sedaj je velik primanjkljaj poklicev, kot so: razvijalci programske opreme, razvijalci spletnih in multimedijskih rešitev, sistemski administratorji, razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij, programerji računalniških aplikacij. V prihodnosti se bodo potrebe po teh poklicih še povečale.

Študijski program vas pripravi tudi za poklice prihodnosti, saj naslavlja kar nekaj dejavnikov, ki bodo zahtevali spremembe. Med njimi omenimo pametne stroje in sisteme, ki bodo zamenjali suhoparna in ponavljajoča se človeška opravila ter programabilni svet, kjer bo vsako napravo moč programirati. Znanje, ki ga boste pridobili na tem študijskem programu je iskano že sedaj kot tudi v prihodnosti.

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Računalništvo in informacijske tehnologije so dandanes vseprisotne prav zato ker so izjemno in široko uporabne in nam olajšajo vsakdanja ter tudi zelo specifična opravila. Načrtovanje in znanje o takšnih tehnologijah je tako zelo iskano in nosi veliko vrednost. Pridobiti ta znanja na FERI-ju je ob pomoči profesorjev in asistentov preprosto, saj si vedno vzamejo čas za vsakega. Prav tako ne velja, da »profesor ima vedno prav« saj so odprti na drugačna mnenja in spodbujajo vprašanja in diskusijo saj se tako najhitreje in najlažje razčistijo možne nejasnosti in izboljša razumevanje.

Všeč mi je, da se na preverjanjih išče znanje in ne obratno. Novim študentom bi priporočil, da greste na ogled kolokvija oz. izpita saj boste tako najlažje videli kje ste delali napake. Velikokrat se ob ogledu tudi da iztržiti še kakšen procent ali več. Še posebej če si na robu ocene.

Še ena prednost programa so projekti, kjer se študenti organizirajo v manjše skupine in delajo na malce večji nalogi v katero so povezani vsi predmeti. Tako se pridobijo tudi izkušnje dela v ekipi, kot so delitev dela ter komunikacija in koordinacija med člani. Magisterij pa je zame bil privlačen predvsem v tem, da že pridobljeno znanje poglobi in nadgradi z najnovejšimi metodami v znanosti. Pri tem so predmeti direktno povezani z raziskovalnim področjem predavatelja ter ta tako zna to snov obrazložiti še toliko bolj zanimivo in razumljivo. Vaje pa uspejo to teoretično znanje uspešno pretvoriti v praktično uporabne primere kjer se profesorji vedno trudijo, da so ti relevantni in vsako leto drugačni. Tako imaš po diplomi dobro teoretično osnovo in veliko novega svežega znanja, ki je takoj direktno in praktično uporabno kar pri iskanju zaposlitve veliko šteje.

Martin Kraner Računalništvo in informacijske tehnologije

Všeč mi je, da se na preverjanjih išče znanje in ne obratno.

Martin Kraner
Računalništvo in informacijske tehnologije

Oglejte si tudi

Mehatronika Telekomunikacije