Računalništvo in informacijske tehnologije UN

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Računalništvo in informacijske tehnologije

Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
100
Število ECTS točk
180
Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka računalništva in informacijskih tehnologij (UN)

Študenti se naučijo, kako uporabiti in prenesti temeljna znanja v prakso, reševati strokovne probleme z uporabo inženirskih metod in razvijati nove rešitve.

Študijski program pokriva področja programiranja, računalniških sistemov in omrežij, spletnih in mobilnih aplikacij, operacijskih sistemov, programskih jezikov, umetne inteligence, algoritmov, strojnega učenja, računalniške grafike, vgrajenih sistemov, vida in animacije, multimedije ter računalniških iger.

V okviru študijskega procesa študente spodbujamo k sodelovanju na tekmovanjih in projektih. Projektne naloge, ki potekajo v sodelovanju z gospodarstvom, vključujejo tehnologije prihodnosti, kot so umetna inteligenca, navidezna resničnost in strojno učenje.

Diplomanti so dobro pripravljeni za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji in za prehod v delovno okolje. Zaposlitvene možnosti so izjemne, kar lahko preverite v rezultatih raziskave Poklicni barometer 2019. Značilne so zaposlitve na delovnih mestih razvijalca programske opreme, razvijalca spletnih in multimedijskih rešitev, sistemskega administratorja, razvijalca in analitika programske opreme in aplikacij, programerja računalniških aplikacij.

Mnenja naših študentov

Preberite zakaj so se odločili za študij na FERI in kakšni so njihovi vtisi.

Moji vtisi o študiju računalništva na FERI so odlični. V prvi letnik sem prišel z gimnazije in brez predznanja iz programiranja. To mi je najprej predstavljalo strah, a sem hitro ugotovil, da z rednim obiskovanjem predavanj in vaj ter sprotnim delom to sploh ni ovira, saj profesorji in asistenti poskrbijo, da hitro vsi pridejo na enak nivo. Tudi sicer je odnos med študenti in profesorji zelo dober, saj so profesorji pripravljeni vsakomur pomagat s čimerkoli. Študij je zelo praktično naravnan, saj vaje predstavljajo velik del končne ocene pri vsakem predmetu. S tem študentje pridobimo potrebno strokovnost in izkušnje, ki jih ob vstopu na trg dela več kot potrebujemo. Veliko je tudi dela na konkretnih projektih, ki nam še dodatno ustvarijo sliko o tem, kaj bodo delodajalci od nas pričakovali. Iskanje zaposlitve za diplomante programa Računalništvo in informacijski tehnologije ni težavno, saj delodajalci redno iščejo takšne profile in nas čakajo s ponudbami za delo že tudi med študijem. Študij priporočam vsem, ki jih računalništvo veseli in želijo soustvarjati računalniško programsko opremo.

Moji vtisi o študiju računalništva na FERI so odlični.

Patrik Rek
Te morda zanima še kak drug študijski program UM FERI?